Bilddesign

Följande sidor med bilder är endast en liten del av de bilder jag tagit fram för specifika ändamål.

Arbetsgången börjar med att kunden beskriver vilken typ av motiv och mått som önskas, samt material.
Sedan följer en rad med förslag där det undan för undan blir klarare vad som önskas.
Ofta kan tidigare alster eller original tjäna som riktmärke för vad kunden vill ha.
Grafisk vägg 1

Grafisk vägg 1

Ca 600x250cm
Grafisk vägg 2

Grafisk vägg 2

Ca 600x250cm
Grafisk vägg 3

Grafisk vägg 3

Ca 600x250cm
Grafisk vägg 4

Grafisk vägg 4

Ca 600x250cm
Grafisk vägg 5

Grafisk vägg 5

Ca 600x250cm
Grafisk vägg 10

Grafisk vägg 10

Ca 600x250cm
Grafisk vägg 11

Grafisk vägg 11

Ca 600x250cm
Grafisk vägg 12

Grafisk vägg 12

Ca 600x250cm
Grafisk vägg 13

Grafisk vägg 13

Ca 600x250cm
Grafisk vägg 14

Grafisk vägg 14

Ca 600x250cm
 
© 2004-2017 Rolf Andersson