Bilddesign

Följande sidor med bilder är endast en liten del av de bilder jag tagit fram för specifika ändamål.

Arbetsgången börjar med att kunden beskriver vilken typ av motiv och mått som önskas, samt material.
Sedan följer en rad med förslag där det undan för undan blir klarare vad som önskas.
Ofta kan tidigare alster eller original tjäna som riktmärke för vad kunden vill ha.
design för Sjöfartshotellet 2

design för Sjöfartshotellet 2

Format 400x250 cm.

Grafiska fondtapeter
design för Sjöfartshotellet 3

design för Sjöfartshotellet 3

Format 400x250 cm.

Grafiska fondtapeter
design för Sjöfartshotellet 4

design för Sjöfartshotellet 4

Format 400x250 cm.

Grafiska fondtapeter
design för Sjöfartshotellet 5

design för Sjöfartshotellet 5

Format 400x250 cm.

Grafiska fondtapeter
 
© 2004-2017 Rolf Andersson