Bilddesign

Följande sidor med bilder är endast en liten del av de bilder jag tagit fram för specifika ändamål.

Arbetsgången börjar med att kunden beskriver vilken typ av motiv och mått som önskas, samt material.
Sedan följer en rad med förslag där det undan för undan blir klarare vad som önskas.
Ofta kan tidigare alster eller original tjäna som riktmärke för vad kunden vill ha.
I riktning mot ljus

I riktning mot ljus

Format 300x100 cm.

Måtten kan anpassas uppåt och nedåt.
Landskap med fler horisonter

Landskap med fler horisonter

Format 300x100 cm.

Måtten kan anpassas uppåt och nedåt.
Variation 1

Variation 1

Format 300x100 cm.

Måtten kan anpassas uppåt och nedåt.
Variation 10

Variation 10

Format 300x100 cm.

Måtten kan anpassas uppåt och nedåt.
Variation 11

Variation 11

Format 300x100 cm.

Måtten kan anpassas uppåt och nedåt.
Variation 12

Variation 12

Format 300x100 cm.

Måtten kan anpassas uppåt och nedåt.
Variation 13

Variation 13

Format 300x100 cm.

Måtten kan anpassas uppåt och nedåt.
Variation 14

Variation 14

Format 300x100 cm.

Måtten kan anpassas uppåt och nedåt.
Variation 2

Variation 2

Format 300x100 cm.

Måtten kan anpassas uppåt och nedåt.
Variation 3

Variation 3

Format 300x100 cm.

Måtten kan anpassas uppåt och nedåt.
 
© 2004-2021 Rolf Andersson