Bilddesign

Följande sidor med bilder är endast en liten del av de bilder jag tagit fram för specifika ändamål.

Arbetsgången börjar med att kunden beskriver vilken typ av motiv och mått som önskas, samt material.
Sedan följer en rad med förslag där det undan för undan blir klarare vad som önskas.
Ofta kan tidigare alster eller original tjäna som riktmärke för vad kunden vill ha.
Nästa Laxå

Nästa Laxå

Format 170x100 cm.

Pose 2

Pose 2

Format 90x120 cm.

Träsnitt

Träsnitt

Format 90x120 cm.

Hallandskusten - Modifierad

Hallandskusten - Modifierad

Format 150x100 cm.

Röd o Blå

Röd o Blå

Format 150x100 cm.

Teckning i mitten

Teckning i mitten

Format 150x100 cm.

Two - on the track of time

Two - on the track of time

Format 150x100 cm.

Björklandskap

Björklandskap

Format 152x90 cm.

Dekorativ mix 1

Dekorativ mix 1

Format 100x180 cm.

Dekorativ mix 2

Dekorativ mix 2

Format 100x180 cm.

 
© 2004-2021 Rolf Andersson