Bilddesign

Följande sidor med bilder är endast en liten del av de bilder jag tagit fram för specifika ändamål.

Arbetsgången börjar med att kunden beskriver vilken typ av motiv och mått som önskas, samt material.
Sedan följer en rad med förslag där det undan för undan blir klarare vad som önskas.
Ofta kan tidigare alster eller original tjäna som riktmärke för vad kunden vill ha.
Ultuna 7

Ultuna 7

Format 260x260 cm.

Statens Lantbruksuniversitet Uppsala.
Offentlig konstnärlig utsmyckning.
2006-11-09
Kombination av Glaslaminat och grafik
Foton tagna under uppbyggnadsskede.
Glaspartier sitter i skiljeväggar mellan bibliotek, datasalar, läsavdelning och "lärcentrum".
Ultuna 9

Ultuna 9

Format 260x260 cm.

Statens Lantbruksuniversitet Uppsala.
Offentlig konstnärlig utsmyckning.
2006-11-09
Kombination av Glaslaminat och grafik
Foton tagna under uppbyggnadsskede.
Glaspartier sitter i skiljeväggar mellan bibliotek, datasalar, läsavdelning och "lärcentrum".
Grenverk I

Grenverk I

Format 750x250 cm.

Grenverk II

Grenverk II

Format 110x170 cm.

Kronblad med raster

Kronblad med raster

Format 70x100 cm.

Associationer till Björk I

Associationer till Björk I

Format 110x150 cm.

Grafik
Upplaga 100ex
2/100
Associationer till Björk II

Associationer till Björk II

Format 110x150 cm.

Grafik
Upplaga 100ex
2/100
Associationer till Björk III

Associationer till Björk III

Format 110x150 cm.

Grafik
Upplaga 100ex
2/100
Associationer till Björk VIIII

Associationer till Björk VIIII

Format 150x110 cm.

Grafik
Upplaga 100ex
2/100
Mot Öster

Mot Öster

Format 170x50 cm.

2/100
 
© 2004-2021 Rolf Andersson