Övrigt

Här kommer jag att lägga in foton av utförda arbeten, vartefter de blir dokumenterade.
En och annan bild som inte har med något att göra kan också slinka med.
Tapet Sundsvall City 2

Tapet Sundsvall City 2

Bilder från slutet av 50-talet i en
typ av dubbelexponering
Dokumentation - Quintiles 1

Dokumentation - Quintiles 1

Fondtapet - polyestertextil
Design Tengbom arkitekter
Produktion Västra Aros Vision
Dokumentation - Quintiles 2

Dokumentation - Quintiles 2

Fondtapet - polyestertextil
Design Tengbom arkitekter
Produktion Västra Aros Vision
Dokumentation - Scandic Sjöfartshotellet 1

Dokumentation - Scandic Sjöfartshotellet 1

Fondtapet - fotocollage
Design och produktion
Västra Aros Vision
Dokumentation - Scandic Sjöfartshotellet 2

Dokumentation - Scandic Sjöfartshotellet 2

Fondtapet - fotocollage
Design och produktion
Västra Aros Vision
Dokumentation - Scandic Sjöfartshotellet 3

Dokumentation - Scandic Sjöfartshotellet 3

Distansmontage - fotocollage
Design och produktion
Västra Aros Vision
 
© 2004-2019 Rolf Andersson