Övrigt

Här kommer jag att lägga in foton av utförda arbeten, vartefter de blir dokumenterade.
En och annan bild som inte har med något att göra kan också slinka med.
Kalligrafi2

Kalligrafi2

Format 130x100 cm.

Teckning 5

Teckning 5

Teckning i tusch
 
© 2004-2017 Rolf Andersson